Rahvusvahelise rahuliikumise KOOS Rahu Nimel loomise ajalugu

Koos liikumise ajalugu algas perioodil, mil kogu maailmas möllas koroonaviiruse pandeemia. Inimesed jagunesid kaheks leeriks: mõni võttis selle negatiivse stsenaariumi omaks, samas kui teised ei uskunud juhuslikku ulatuslikku haigusepuhangut. Pandeemia paljastas poliitilise süsteemi puudused. Üheks neist, kes sellele tähelepanu pööras, oli Aivo Peterson.

Tema südames ärkas tunne, et kodumaa Eesti (koos ülejäänud maailmaga) liigub hävingu teele, ja oli aeg midagi ette võtta, et vähemalt oma riiki hävingust päästa. Ta mõistis, et on vaja luua loovühiskond, kus ei oleks erinevusi inimeste vahel rahvuse, usutunnistuse, rassi, naha värvi, soo, keele jms osas.

Mis võiks selliseid inimesi ühendada? Ühendavad ühine kodu, ühine maa, meie tulevik ja meie laste tulevik, samuti see, millise pärandi me järgnevatele põlvedele jätame.

Erimeelsuste ja vaidluste kõrvaldamiseks ajaloos ning selleks, et välja jätta küsimus, kellel on õigus, pakkus Aivo välja unustada ajaloolised vastuolud ning asuda teele loova ja konstruktiivse ühiskonna rajamiseks.

Sellest hetkest peale tekkis Aivo peas mõte leida aktiivseid inimesi, kes mõtlevad sarnaselt, ja ühendada nad maailma ja eluhoiaku liikumisse.

Juht arvas, et poliitika suuna muutmine peaks algama manifestist, nagu see oli juba Eesti riigi ajaloos 1918. aastal, mil 24. veebruaril kuulutati Pärnu teatri rõdult välja manifest kõigile Eesti rahvastele.

Lõpuks töötas Aivo Peterson ja kuueliikmeline meeskond välja ja luges ette manifesti kõigile Eesti rahvastele Pärnu väljakul 9. mail 2021. Seal samas kuulutati välja rahvusvahelise liikumise ja partei "KOOS" loomise idee.

Allkirjastatud ja välja kuulutatud manifest kõigile Eesti rahvastele kutsus kõiki ühinema ja meelde tuletama poliitikutele, et peamine võim kuulub rahvale.Seda päeva võib pidada KOOS Rahu Nimel liikumise sünnipäevaks.