Programmi lõputööd

1. Kõigi rahvuste vahelise harmooniale tugineva ühiskonna ülesehitamine, sest kõik oleme selle maa patrioodid.

2. Eesti saaks olema tulevikus neutraalne ja kõrge heaolutasemega riik.

3. Prioriteet on tingimuste loomine Eesti inimestele mugavaks eluks.

4. Eesti Vabariigi Põhiseadus on ülimuslik rahvusvaheliste lepingute suhtes.

5. KOOS pooldab avatud valimissüsteemi ilma elektroonilise sekkumiseta.

6. Rahvademokraatia tugevdamiseks ja usalduse taastamiseks riigi vastu kutsub KOOS üles riigile olulisi küsimusi lahendama rahvahääletuse teel.

7. KOOS teeb ettepaneku riigi valitsusaparaadi saneerimiseks koos ametnike arvukuse piiramisega.

8. Kohaldada regressiõigust ametnike suhtes, kelle tegevuse tulemusel on tekitatud tõendatud kahju kodanikele või riigile.

9. KOOS seisab ajakirjandusvabaduse eest ja inimeste võimaluste eest valida vabalt enesele teabeallikat.

10. KOOS toetab riikliku laenumoratooriumi plaani kaitsmaks vajadusel elanikkonda laenukoormuse eest.

11. KOOS seisab traditsiooniliste perekondlike, usuliste ja ajalooliste väärtuste kaitse eest.

12. Häbiväärne kodakondsusetuse institutsioon tuleb kaotada. Kodakondsus tuleb anda kõigile Eesti alalistele elanikele, kellel on "hallid passid".