Pilk erakonna KOOS kongressi sündmustele
13.03.2024 16:15

Pilk erakonna KOOS kongressi sündmustele

Teatud jõud, kes soovisid varju jääda üritasid takistada ametlikult registreeritud erakonna KOOS Organisatsioon Osutab Suveräänsusele kongressi läbiviimist aadressil Punane 14a. Üüripindade haldajale osutati survet, mille tagajärjeks oli keeldumine viia läbi nende ruumes juba ettemakstud üritus. Kongressi läbiviimiseks tuli kiiresti leida teine koht.

Kongressile saabusid delegaadid kõikidest Eesti piirkondadest. Sõna võtsid: Eduard Fedotov, Aleksei Teterev, Igor Hopp, Leila Eerits ja teised ametlikud isikud.

Sealhulgas ütles Eduard Fedotov, et tänasel päeval on demokraatia Eestis ohus. Eesti kodanikel on põhiseaduse järgi õigus avaldada oma arvamust, mõtteid, poliitilist tahet ning täna toimunu on otsene Eesti kodanike põhiseaduslike õiguste rikkumine (katse takistada kongressi läbiviimist - toim.).

Tahan teid kõiki tänada meie erakonna toetuse eest, meie liidri Aivo Petersoni toetuse eest. Aivo vajab meie ja teie toetust ning solidaarsust praegu rohkem, kui kunagi varem.

Eelnevalt lõi erakond KOOS kolm piirkondlikku osakonda, mis esitasid kongressile omad saadikud, samuti juhatuse liikmete kandidaadid. Meie põhieesmärgid jäävad muutumatuks: õiglane õigusriik, kus demokraatia toimib mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, rahu ja heaolu, poliitilise tagakiusamise lõpp Eestis.

Tulevikus plaaneerime jätkata piirkondlike filiaalide loomist ja viia nende kogus vastavusse kõikide Eesti piirkondadega . Samuti plaaneerime jätkata oma erakonna liikmete arvu suurendamist, jagades inimestega oma programmi, väärtusi ja eesmärke.

Eduard Fedotov: “Aivo Peterson kinnitas soovi esitada oma kandidatuur erakonna esimehe kohale. Me võime ta valida, ta on meie kõige väärtuslikum kandidaat. Aga kuna tehniliselt tekitaks see erakonnas väga suuri probleeme, nagu näiteks dokumentide allkirjastamine, otsustati valida mitu kaasesimeest. Seadus seda ei keela."

Toomas Vene
Muud uudised

2024. aasta valimiskampaania kulud
18.06.2024 11:42
Erakonda KOOS saab toetada ANNETUSTE kaudu.

Euroopa Parlamendi valimiste nädal
03.06.2024 00:54
Teave neile, kes ei tea, kus ja kuidas hääletada

Info välismaal elavatele Eesti kodanikele
21.05.2024 13:40
Hääletamine algab sel nädalal mõnes Eesti välissaatkonnas

Jõhvis toimus erakonna KOOS üldkoosolek
30.04.2024 22:13
Kohtumine möödus sõbralikus ja viljakas õhkkonnas

Erakonna üldkoosolek
27.03.2024 21:35

Kaastunne seoses 22.03.2024 terrorirünnakuga
23.03.2024 16:22
Mõistame ühemõtteliselt hukka terrorismi kõigis selle vormides.