Pilk erakonna KOOS kongressi sündmustele
13.03.2024 16:15

Pilk erakonna KOOS kongressi sündmustele

Teatud jõud, kes soovisid varju jääda üritasid takistada ametlikult registreeritud erakonna KOOS Organisatsioon Osutab Suveräänsusele kongressi läbiviimist aadressil Punane 14a. Üüripindade haldajale osutati survet, mille tagajärjeks oli keeldumine viia läbi nende ruumes juba ettemakstud üritus. Kongressi läbiviimiseks tuli kiiresti leida teine koht.

Kongressile saabusid delegaadid kõikidest Eesti piirkondadest. Sõna võtsid: Eduard Fedotov, Aleksei Teterev, Igor Hopp, Leila Eerits ja teised ametlikud isikud.

Sealhulgas ütles Eduard Fedotov, et tänasel päeval on demokraatia Eestis ohus. Eesti kodanikel on põhiseaduse järgi õigus avaldada oma arvamust, mõtteid, poliitilist tahet ning täna toimunu on otsene Eesti kodanike põhiseaduslike õiguste rikkumine (katse takistada kongressi läbiviimist - toim.).

Tahan teid kõiki tänada meie erakonna toetuse eest, meie liidri Aivo Petersoni toetuse eest. Aivo vajab meie ja teie toetust ning solidaarsust praegu rohkem, kui kunagi varem.

Eelnevalt lõi erakond KOOS kolm piirkondlikku osakonda, mis esitasid kongressile omad saadikud, samuti juhatuse liikmete kandidaadid. Meie põhieesmärgid jäävad muutumatuks: õiglane õigusriik, kus demokraatia toimib mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, rahu ja heaolu, poliitilise tagakiusamise lõpp Eestis.

Tulevikus plaaneerime jätkata piirkondlike filiaalide loomist ja viia nende kogus vastavusse kõikide Eesti piirkondadega . Samuti plaaneerime jätkata oma erakonna liikmete arvu suurendamist, jagades inimestega oma programmi, väärtusi ja eesmärke.

Eduard Fedotov: “Aivo Peterson kinnitas soovi esitada oma kandidatuur erakonna esimehe kohale. Me võime ta valida, ta on meie kõige väärtuslikum kandidaat. Aga kuna tehniliselt tekitaks see erakonnas väga suuri probleeme, nagu näiteks dokumentide allkirjastamine, otsustati valida mitu kaasesimeest. Seadus seda ei keela."

Toomas Vene
Muud uudised

Erakonna üldkoosolek
11.04.2024 21:35

Kaastunne seoses 22.03.2024 terrorirünnakuga
23.03.2024 16:22
Mõistame ühemõtteliselt hukka terrorismi kõigis selle vormides.

Erakond KOOS Organisatsioon Osutab Suveräänsusele kongress
02.03.2024 12:00

Ühiselt seisame rahu eest!
29.01.2024 13:00
Kui toetate meie ideid, andke oma panus

Osaline Aivo Petersoni viimane uusaastatervituse kõigile Eestimaa elanikele
31.12.2023 23:00
Aivo Petersoni sõnad on aktuaalsed ka tänapäeval

Möödunud nädalavahetusel lõi erakond KOOS Tartu piirkondliku filiaali
04.12.2023 17:10
Tänu erakonna KOOS kolmanda piirkondliku osakonna loomisele selgub ja kuulutatakse välja erakonna üldkongressi toimumise kuupäev lähiajal